moje weby:    Eshop - internetový obchod kde seženete parádní věcičky    www.imlok.net    elektrika (schémata, značky, postupy)    návody na deskové hry    Wordpress

iMlok.net
ÚvodMobilPocket PCPCČlánkyLicenční ujednáníKontakt
  

VisualBasic 6 - Textové funkce

Popis metod a funkcí pro práci s textem v Visual Basic 6 včetně example.

Replace - přepsání části textu

Přepíše část textu a nahradí hledaný řetezec novým řetezcem. A to v celém vstupním textu. Syntaxe:

Example:

Len - počet znaků v řetezci

Vrátí počet znaků v textu. Syntaxe:

Example:

Chr - Vrátí znak

Vstupní hodnota musí být pouze znak.
Syntaxe:

Example:

Asc - Vrátí hodnotu znaku

Vstupní hodnota musí být pouze znak.
Syntaxe:

Example:

Space - Vrátí daný počet mezer

Syntaxe:

Example:

Str - převede číselnou hodnotu na řetezec

Syntaxe:

Example:

Lcase - převede řetězec na malá písmena

Syntaxe:

Example:

Ucase - převede řetězec na velká písmena

Syntaxe:

Example:

LTrim - ořeže řetězec o netisknutelné znaky a mezery zleva

Syntaxe:

Example:

RTrim - ořeže řetězec o netisknutelné znaky a mezery zprava

Syntaxe:

Example:

Trim - ořeže řetězec o netisknutelné znaky a mezery z obou stran

Syntaxe:

Example:

SubString

Tato funkce zde neexistuje a je nahrazena funkcí Mid

Mid - vrátí část textu ze vstupního řetezce

Syntaxe:

Example:

InStr - vrátí pozici nalezeného textu

Syntaxe:

Example:

Format - zformátuje text na dle určené šablony

Syntaxe:

Example:

Split - rozdělí vstupní řetězec do pole

Syntaxe:

Example:

Join - spojí vstupní pole do řetězce

Syntaxe:

Example:


11.07.2008 - Mlok -


Copyright   - MLOK -
Počet návštev: 3012.2129999999997